Poliolefinler

Chemieuro. Corporate Sign. Container header

Polipropilen ve polietilen olmak üzere en popüler iki türü ile birlikte poliolefinler, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabildiğinden dolayı en büyük termoplastik grubudur. Poliolefinler, etilen, propilen, büten, izopren veya penten gibi basit olefinlerden veya kopolimerlerden veya türev modifikasyonlarından meydana gelen polimerlerdir.

Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) reçineler, yüksek performans ve genel amaçlı çok sayıda uygulama için kullanılmaktadır. Farklı dönüşüm teknikleri için çok çeşitli spesifik dereceler vardır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen (LLDPE) Büten - C4
Yüksek (0.941 g/cm3'e kadar) yoğunluktan çok düşük (0.905 g/cm3) yoğunluğa kadar değişiklik gösteren C8 Okten'den C6 Heksen ve C4 Büten'e kadar çok çeşitli doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) çeşitleri vardır.LLDPE, gıda, dondurulmuş gıda ambalajı, ışıma ile ısıtma boruları ve kozmetik ve eczacılık uygulamaları için film ekstrüzyon, üflemeli kalıplama, döner kalıplama ve enjeksiyon kalıplama için kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen (LLDPE) Heksen- C6
Yüksek (0.941 g/cm3'e kadar) yoğunluktan çok düşük (0.905 g/cm3) yoğunluğa kadar değişiklik gösteren C8 Okten'den C6 Heksen ve C4 Büten'e kadar çok çeşitli doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) çeşitleri vardır.LLDPE, gıda, dondurulmuş gıda ambalajı, ışıma ile ısıtma boruları ve kozmetik ve eczacılık uygulamaları için film ekstrüzyon, üflemeli kalıplama, döner kalıplama ve enjeksiyon kalıplama için kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen (LLDPE) Okten- C8
Yüksek (0.941 g/cm3'e kadar) yoğunluktan çok düşük (0.905 g/cm3) yoğunluğa kadar değişiklik gösteren C8 Okten'den C6 Heksen ve C4 Büten'e kadar çok çeşitli doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) çeşitleri vardır.LLDPE, gıda, dondurulmuş gıda ambalajı, ışıma ile ısıtma boruları ve kozmetik ve eczacılık uygulamaları için film ekstrüzyon, üflemeli kalıplama, döner kalıplama ve enjeksiyon kalıplama için kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen (LLDPE) Okten- Rotasyonluk
Yüksek (0.941 g/cm3'e kadar) yoğunluktan çok düşük (0.905 g/cm3) yoğunluğa kadar değişiklik gösteren C8 Okten'den C6 Heksen ve C4 Büten'e kadar çok çeşitli doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) çeşitleri vardır.LLDPE, gıda, dondurulmuş gıda ambalajı, ışıma ile ısıtma boruları ve kozmetik ve eczacılık uygulamaları için film ekstrüzyon, üflemeli kalıplama, döner kalıplama ve enjeksiyon kalıplama için kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Ultra Düşük Yoğunluklu Polietilen (ULDPE)
ULDPE (ultra düşük yoğunluklu polietilen) ve VLDPE (çok düşük yoğunluklu polietilen), temelde 0.880 altında g/cm3 yoğunluğa sahip LDPE'lerdir.ULDPE'ler, esas olarak diğer poliolefinler için darbe arttırıcı olarak kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Metallocene Polietilen (mPE)
Bu polimerler, ayrıca Doğrusal Metalosen olarak da adlandırılan yeni nesil yüksek performanslı polietilenlerdir (PE). Ambalaj, tarım, inşaat ve bina ve endüstriyel uygulamalar gibi çok sayıda film uygulamasında kullanılırlar. PE'nin genel özelliklerini önemli ölçüde geliştirerek ve üretilen ürüne katma değer sağlayarak mükemmel performans sunar.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Orta Yoğunluklu Polietilen (MDPE)
MDPE, daha yaygın olarak kullanılan HDPE'den daha az yoğun olan, 0,926-0,940 g/cm3 arasında bir yoğunluğa sahip bir termoplastiktir.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Enjeksiyon Kalıplama İçin Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
Mükemmel bir maliyet / performans oranına sahip çok yönlü bir termoplastik polimer. Düşük sıcaklıklardaki genel sertliği, esnekliği ve darbe dayanımı, bu polimerleri tüketici ve endüstriyel ürünler için ideal kılar. FDA yönetmeliklerine uygun olarak, gıda ve tıbbi uygulamalar için uygundur.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Şişirmelik Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
HDPE reçineler, çatlamalara, sertliklere, yüksek sıcaklıklara ve deformasyona dayanma özelliklerine bağlı olarak birçok uygulama için tercih edilir. İçi boş gövdeler için yapılacak hemen hemen her üflemeli kalıplama işlemi için çok çeşitli özellikler sağlar.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Ekstrüzyonluk Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
HDPE reçineler, sertlik ve inceliğin çok önemli olduğu üfleme film uygulamalarında kullanılır. HDPE bileşimi, üfleme film süreçleri için optimum performans özellikleri sunar.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Boruluk Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
Ağırlık, düşük maliyet ve darbe dayanımı için dikkate alınmaya değerdir.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Etilen Vinil Asetat (EVA)
EVA, yumuşaklığı ve esnekliğinden dolayı “kauçuk” gibi görünen malzemelerin üretimi için kullanılan bir elastomerdir. Vinil asetat içeriği elastikiyet derecesini belirler. Ayrıca, gerilim çatlamaları ve UV radyasyonuna karşı iyi bir şeffaflığa, parlaklığa ve dirence sahiptir. EVA, sirkeye benzer (asetik asit) hafif bir kokuya sahiptir ve birçok elektrikli uygulamada bazı polimerlerin yanı sıra kauçuk ürünlerle de rekabet eder.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Polipropilen Homopolimer (PPH)
Polipropilen, diğer termoplastiklerde bulunmayan mükemmel fiziksel, mekanik, termal ve elektriksel özelliklerin bir kombinasyonunu sunan ekonomik bir malzemedir. Düşük veya yüksek yoğunluklu polietilen ile karşılaştırıldığında, daha düşük darbe direncine sahiptir ancak çalışma sıcaklığı ve çekme mukavemeti daha yüksektir. Polipropilen homopolimer (PPH) en yaygın olarak kullanılanıdır. Yüksek mukavemet / ağırlık oranına sahiptir ve kopolimerden daha serttir. Bu, iyi derecede kimyasal direnç ve kaynaklanabilirlik ile birleştiğinde birçok korozyona dirençli yapılarda kullanıldığı anlamına gelir.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Polipropilen Kopolimer (PPC)
Polipropilen kopolimer (PPC) biraz daha yumuşaktır, ancak daha iyi darbe direncine sahiptir. Ayrıca polipropilen homopolimerden (PPH) daha güçlü ve daha dayanıklıdır. Diğer özelliklerin performansında hafif düşüklükler olmasına rağmen, gerilme çatlaması ve sıcaklıkta daha düşük mukavemet açısından homopolimerden daha iyi bir dirence sahip olma eğilimindedir.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Polipropilen Random Kopolimerler (PPC)
PPC'den farklı olarak Random PPC, polipropilen molekülü boyunca düzensiz veya rastgele şekillerde düzenlenmiş komonomer ünitelerine sahiptir. Genel olarak, PPC'den daha az darbe direncine sahip olmakla birlikte, daha eğilebilir ve daha şeffaf bir ürünün istendiği uygulamalar için seçilir.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Polipropilen Bileşikleri (PP)
Polipropilen bileşikleri, darbe modifiye arttırıcılar, dolgu malzemeleri ve dayanç arttırıcılar (örneğin mineral dolgu maddeleri ve cam elyafı), pigmentler ve katkı maddeleri gibi çeşitli bileşenlere sahip bir veya daha fazla baz poliolefin karışımı kullanılarak üretilen termoplastik reçinelerdir. Bu polipropilen bileşikleri çok çeşitli özellikler sunar ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Chemieuro. Corporate Sign. Container header
Poliolefin Elastomer ve Plastomer (Poe ve Pop)
Bunlar, çok çeşitli uygulamalara sahip moleküler zincirde entegre edilmiş propilen ve etilen monomer molekül yapısına sahip PP elastomerlerdir. Etilen içeriği elastikiyet derecesini belirler ve her çeşit PE ve PP ile karıştırılma avantajına sahiptir.
Üst