Tanımlama Verileri

Bu internet sitesi ile ilgili bilgi toplumu ve e-ticaret ile ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere uyum için gerekli genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Firma İsmi: Chemieuro S.L.
  • Adres: Av. Juan Pablo II, 35 (Torre Aragonia), Planta 10ª 50009 Zaragoza (Spain).
  • KDV Kayıt. No .: ESB48999973.
  • Telefon; Faks: Telf. (+34) 976 794 010; Faks. (+34) 976 212 901.
  • E-posta: info@chemieuro.com.

Veri koruması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 15/1999 sayılı Teşkilat Kanunu ve Teşkilat Kanununu uygulayan Yönetmeliği onaylayan 21 Aralık tarihli ve 1720/2007 sayılı Kraliyet Kararnamesi ile yürürlükteki diğer yönetmelikler uyarınca ticari marka sahibi, kullanıcının kişisel verilerinin doğru kullanımı ve işlenmesini sağlamak için çalışacaktır.

İletişim formlarından birini doldurarak, e-posta göndererek veya telefonla arayarak kişisel verileriniz, ticari markanın sahibinin sorumluluğunda olan dosyalara eklenecektir. Bu dosyalar firmamız tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi sahibi olmanız ve söz konusu hizmetleri sunarken müşterilere genellikle kişiselleştirilmiş ve tatmin edici bir hizmet sunabilmemiz için mümkün olan en kısa sürede isteğinize veya istişarenize cevap vermek için kullanılır.

Erişim, düzeltme, iptal etme ve karşı çıkma hakkınızı lopd@chemieuro.com adresi aracılığıyla CHEMIEURO’ya yazarak veya Av. . Juan Pablo II, 35 (Torre Aragonia), Planta 10ª 50009 Zaragoza (İspanya) adresinde bulunan Dosyadan Sorumlu Kişinin dikkatine posta yoluyla göndererek kullanabilirsiniz.

Bilgi toplumu ve elektronik ticaret hizmetlerini düzenleyen yasa (LSSICE)

Bilgi toplumu ve elektronik ticaret hizmetlerini yöneten 11 Temmuz tarihli 34/2002 sayılı Kanun hükümlerine göre, “Elektronik iletişimi yetkilendiriyorum” iletişim formlarındaki ilgili doğrulama kutusunu işaretleyerek size bilgi, reklam veya tanıtım malzemesini elektronik olarak göndermemizi kabul etmiş sayılırsınız.

Buna rağmen, herhangi bir noktada, belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak onayı iptal etme hakkınızı kullanabilirsiniz (bkz. Veri Koruma).

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ticari markanın sahibi, şirketin web sitesini, hizmetleri hakkında bilgi sağlama ve müşterilerle iletişim kurmak için sağlar. Web sitesinde yer alan bilgiler yalnızca rehberlik veya bilgilendirme amaçlı kullanılacak ve hiçbir şekilde bağlayıcı kabul edilmeyecektir. CHEMIEURO’nun hizmetlerini yerine getirirken, usulüne uygun olarak yerine getirilen bütçeler ve sözleşmelerde belirtilen hükümlere uyulacaktır.

Ticari markanın sahibi, sitemizi ziyaret ederken kullanıcının yaşayabileceği olası bilgisayar hasarı için sorumluluk üstlenmez ve bu zararın şirkete atfedilemeyeceği anlaşılır.

Ayrıca, ticari marka sahibi, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla erişilebilecek olan üçüncü taraflarca yönetilen web sitelerinin içeriği için sorumluluk üstlenmez. Benzer şekilde bu bağlantılar, ticari marka sahibi ile üçüncü taraflar arasında herhangi bir ilişki türünün varlığına işaret etmez.

Fikri mülkiyet

Metin, çizim, grafik çalışmaları, fotoğraflar, resimler, videolar, müzikler, kodlar, web sitesinin tasarımı ve diğer eserleri ifade eden bu web sitesindeki tüm içerikler ilgili lisans, yetki ya da hakların devri yoluyla ticari marka sahibi veya ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır ve Fikri ve Sınai Mülkiyet mevzuatı uyarınca korunacaktır.

Web sitesinin genel kamuya sağlanması hiçbir koşul altında ticari marka sahibinin web sitesinin içeriğine ilişkin sahip olduğu haklardan feragat ettiği, bunlarla ilgili mülkiyet hakkı verdiği veya lisans oluşturduğu anlamına gelmeyecektir.

Değişiklik, kopyalama, çoğaltma, transfer vb. dahil olmak üzere şirketten önceden yazılı izin alınmadan web sitemizin içeriğinin kullanımı yasaktır.

Üst